Tarieven vanaf januari 2023


1e NEI consult met intake a 1,5 uur tot 2 uur, €75,-

iedere 15 minuten dat het consult langer duurt =    +€7,50 (dit komt erbij).

NEI Consult op afstand €75,-, vervolg consulten €65,-

incl schrijven en vragen stellen.

Vervolg consult a 1,5 uur tot 2 uur. €65,-

iedere 15 minuten dat het consult langer duurt =     + €7,50 (dit komt erbij)

NEI consult op locatie €75,-, vervolgconsult €65,-

+ eventuele km vergoeding a €0,21 per km.  (dit komt erbij)

Een consult op afstand kan alleen doorgang vinden als er een behandelovereenkomst vooraf is ondertekend.

*Een NEI consult voor uw kind maken dat kan!

Ik vraag wel een schriftelijke en ondertekende toestemming van beide gerechtigde ouders/verzorgers. Formulieren kan ik u via email toesturen en ontvang ik graag uiterlijk voor aanvang van de afspraak. 

Is uw kind ouder 14 jaar of ouder, dan dient hij of zij ook zelf toestemming te geven.


Reading  foto of voorwerp €65,-

incl schrijven. Dit kan ook op afstand.

alle bedragen zijn inclusief btw,