NEI & zwangerschapsbegeleiding

Kinderwens

De conceptie hangt af van 3 afzonderlijke levenskrachten,

Een vader en moeder die het fysieke lichaam creëren en een wezentje die dat lichaam gaat bezielen. Een ziel kiest zijn of haar eigen ouders, maar ook wanneer het hij of zijn het lichaampje gaat bezielen. In de fase voor de conceptie wordt er al een band gecreëerd met de ouders, het communiceert met de ouders, voelt zich in, in de relaties van  alles gezinsleden. Het zieltje heeft zo vlak voor de conceptie en later voor de geboorte al een mooi overzicht van het komende leven en kan de thema's overzien die in dit leven aan bod gaan komen. Soms kunnen ouders voor de conceptie het zieltje al voelen en/of waarnemen.

Het zieltje kiest zelf het moment van de conceptie, ouders kunnen de omstandigheden rondom de conceptie zo gunstig mogelijk maken. moeten  de omstandigheden zo positief mogelijk zijn om tot conceptie over te gaan? nee hoor, een zieltje heeft een eigen wens wat het zich ten doel stelt in een komend leven, het zieltje wordt hierin begeleid door zijn of haar gidsen/helpers, het kan daarom ook een beetje worden geduwd. Een zieltje kan tegen een incarnatie of nieuw leven opzien, doordat de ziel zelf ook al bagage van vorig levens met zich mee kan dragen. Een zieltje kan tegen een leven opzien, maar wel innerlijk voelen dat hij of zij dit leven aan moet gaan. hier is de de begeleiding van gidsen en helpers goed voor, zodat het zieltje wat geduwd worden.

 

Elke incarnatie heeft als doel beschadigingen (opgedaan uit vorige levens) te transformeren.

 

De ziel kiest de ouders uit die goed bij zijn/haar levensopdracht passen. dat kunnen ouders zijn die goed kunnen verzachten of ouders die de pijn juist aanraken. De levensopdracht is een verzameling van thema's die jou een richting opsturen in je leven, zie het als je rode draad. Gedurende je leven kom je vaak dezelfde thema's tegen die bij jou passen.

Conceptie

Zwanger worden is een diep bewustzijnsproces en het is veel meer dan een kind op de wereld zetten. Het lichaam van de vrouw is als een poort voor nieuw leven. Zij stelt haar lichaam beschikbaar voor dit prachtige proces van incarneren. Verlangens en behoeften kunnen op verschillende niveau's afspelen en  daarmee kunnen er ook blokkades bevinden op verschillende niveau's. Vruchtbaarheid wordt door vele factoren beïnvloed, bij een kleine percentage is er geen medische oorzaak te vinden. Het verband tussen lichaam en geest speelt een belangrijke rol. 

 

Meest voorkomende factoren die bijdragen aan onvruchtbaarheid bij de vrouw

 • onregelmatige ovulatie
 • littekens in het bekkengebied, (bijvoorbeeld door een spiraaltje of andere infecties)
 • stress of uitputting, wat kan leiden tot een hormonaal onbalans.
 • problemen met het immuunsysteem, bijvoorbeeld dat er antilichamen aangemaakt worden tegen het sperma van de man.
 • oude pijnen
 • (overgenomen) emoties of overtuigingen.

 

meest voorkomende factoren bij mannelijke onvruchtbaarheid.

 • kwaliteit en kwantiteit van de zaadcellen zijn onvoldoende
 • verstoring van zaadproductie
 • (eerder opgedane) kwetsuren aan zaad/bijballen
 • stress

 

NEI therapie kan heel goed ondersteuning geven om een voorspoedige conceptie te creëren.  

 

Zwanger zijn

Gedurende de zwangerschap wordt het fysieke lichaam gevormd, dit lichaam draagt bij aan voorgenomen leerprocessen. Vooraf het fysieke lichaam , is het energielichaam gevormd, het astrale lichaam en etherisch lichaam, ondersteund en in samenwerking met de voorouders.

Als je je bewust wordt van de diepere betekenis van het mens-zijn, krijgt de zwangerschap een geheel nieuwe betekenis. het krijgen van kinderen kan jou als ouder aanzetten tot bepaalde leerprocessen en er kunnen bepaalde pijnen  aangeraakt worden.

Het kindje in de buik heeft vaak herinneringen aan de geestelijke wereld en vorig levens, soms kunnen kinderen deze later nog steeds beschrijven aan hun ouders. Het kindje heeft veel inzichten in hoe zijn of haar ouders in elkaar zitten, het kind wil de ouders ook helpen met hun persoonlijke ontwikkeling en steun en liefde geven,

Waarom kiest een zieltje voor een lichaam met een beperking, is een veel gehoorde vraag. Het is simpel gezegd, de keus van de ziel voor een bepaald leven. Geboren worden met een handicap, houdt in dat er een bepaald leerproces voor je neergelegd is. In bepaalde mate geld dit ook als je later in je leven handicaps oploopt.

De baby bereidt zich tijdens de zwangerschap voor op het komende leven en neemt als ware afscheid van de geestelijke wereld.

 

Tijdens de zwangerschap is het in afstemming zijn met je ongeboren kindje van groot belang. De medische wetenschap bepaalt vaak wanneer en hoe er ingegrepen wordt tijdens de bevalling of zwangerschap. Onverwerkte emoties, belemmerende overtuigingen, zelfs trauma tot gevolg. 

Er zijn 3 kanalen voor communicatie tussen moeder en kind

 • Fysiologisch kanaal, (voorziening van voedingsstoffen,)
 • Gedragskanaal 
 • Gevoelskanaal (hier vloeien emoties over en weer, tussen moeder en kind)

Uitwisseling door deze kanalen kunnen ook allerlei blokkades door ontstaan, zowel bij moeder als kind. NEI is gericht om deze blokkades op te sporen en de balans te herstellen.

Ongemakken tijdens de zwangerschap kunnen duiden op een pijnplek dat is aangeraakt. Deze ongemakken kan als ingang genomen worden om nader te onderzoeken wat er onderliggend aan is.

Kindje verliezen in de zwangerschap of tijdens de geboorte

wat kan de reden zijn? Het is uit te testen wat het zieltje heeft doen besluiten om het leven niet aan te gaan. ook bij eerdere miskramen kan het zinvol zijn om de reden te achterhalen. Zo'n verlies kan een trauma in de baarmoeder achterlaten, Elk volgende conceptie of poging tot een conceptie pikt hier die emoties op. Verwerken is helend, voor het (ongeboren) kindje, ouders en voor eventuele volgende zwangerschap(pen) en kinderen.