Privacy verklaring

Door de Nederlandse wetgever  is dee Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  opgesteld, dit ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Het houdt in dat er bepaalde rechten en plichten zijn vastgelegd voor eenieder die met persoonsgegevens werkt., Dit geldt ook voor NEI Praktijk Lianne Langenkamp.

 

De praktijk registreert verschillende gegevens als persoonsgegevens, adresgegevens, maar ook gezondheidsgegevens, Middels een intakeformulier wordt toestemming gevraagd om deze gegevens op te slaan en/of te registreren.

Het intakeformulier wordt in bewaring genomen en dient enkel als doel om contact op te nemen, voor de finaciele afhandeling van consulten en/of producten, Foto's voor behandelingen op afstand kunnen eventueel worden toegevoegd en overige (medische) informatie.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals dit volgens de wet wordt vereist.

Gegevens worden alleen verstrekt aan derden met enkel toestemming van de cliënt, dit voor eventuele doorverwijzing naar andere specialisten of bij waarneming tijdens een afwezigheid.

U heeft het recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw dossier, daarvoor kunt u mij mailen op PraktijkLiannelangekamp@outlook.com

en ik zal binnen 4 weken aan uw verzoek gehoor geven.